Kurzy akrobacie

Nový cirkus všem!

Cirk La Putyka Studio je edukativní projekt našeho souboru, v rámci kterého organizujeme sportovní volnočasové aktivity pro děti a mládež, trénink a umělecký rozvoj mladých akrobatů, senior cirkus s centrem Elpida a v neposlední řadě pravidelné vzdělávání lektorů.


Kurzy pro veřejnost

Kurzy akrobacie pro veřejnost probíhají pravidelně jednou týdně v tréninkové hale Jatek78. Program je rozdělen do několika tříd podle věku účastníků (3–5, 5–8, 9–12, 13+), poslední lekce je pak open space, kdy je prostor otevřen všem a počítá se s jistou specializací a alespoň mírně pokročilou úrovní v konkrétní disciplíně. Kurzy probíhají od září do června a jsou rozděleny do dvou semestrů, zimního a letního. Hodiny jsou vedeny zkušenými lektory, z nichž více než polovina aktivně účinkuje v představeních souboru.

Jak se přihlásit

Pod galerií fotek najdete přehled jednotlivých kurzů. Pokud v některém z nich máme volné místo, na příslušné kartě uvidíte tlačítko "Přihlásit se". Pokud tlačítko chybí, znamená to, že je kapacita naplněna. Pro více informací pište na studio@laputyka.cz.

Ročník 2023/2024

Aktuální ročník je složen ze dvou semestrů, a to od 4. září 2023 do 24. června 2024. Lekce probíhají vždy v pondělí v uvedených časech (s výjimkou svátků). Otevřeli jsme celkem pět cirkusových tříd.

Zimní semestr: 4. 9. 2023 – 29. 1. 2024
Letní semestr: 5. 2. – 24. 6. 2024
Absolventské představení: Termín bude upřesněn

V současné době jsou kapacity kurzů naplněny. 

3–5 let

Cirkusová školička

V tomto kurzu učíme nejmenší děti základní pohybové dovednosti a zdolávání jednoduchých překážek formou hry a s pomocí cirkusových vzdělávacích technik.

Po 12.30–13.15 & 13.30–14.15

2 900 Kč / semestr
4 900 Kč / rok

5–8 let

Základy gymnastiky a akrobacie formou hry

V tomto kurzu si děti osvojují základy gymnastiky a akrobacie. Hodiny jsou vedeny formou hry a jsou rozděleny na dvě části. První je věnována cvičení pro správné držení těla, rozvoji koordinace a obratnosti, druhá se soustředí na jednotlivé disciplíny, jako jsou žonglování, skoky na velké trampolíně a závěsná akrobacie na šálách.

Po 14.30–15.45

4 200 Kč / semestr
7 900 Kč / rok

9–12 let

Pozemní a závěsná akrobacie, trampolína a žonglování

V tomto kurzu se děti více věnují jednotlivým cirkusovým disciplínám, jako jsou skoky na trampolíně, pozemní akrobacie, závěsná akrobacie a žonglování. Jde o ucelený soubor základních dovedností doplněný o skupinové cvičení pro rozvoj spolupráce v kolektivu nebo v menších skupinách.

Po 16.00–17.30

4 500 Kč / semestr
8 500 Kč / rok

13+ let

Pozemní a závěsná akrobacie, trampolína, teeterboard a žonglování

Kurz pro mírně pokročilé se širokou škálou cirkusových disciplín pro jednotlivce i skupiny. V této třídě doplňujeme kategorie disciplín o náročnější techniky, například teeterboard, různé druhy závěsné akrobacie (lano, kruh, hrazda) nebo párovou akrobacii (acro yoga, hand to hand, icarian games).

Po 18.00–19.30

4 500 Kč / semestr
8 500 Kč / rok

15+ let

Open space

Tento kurz je specifický. Navštěvovat jej může takřka kdokoli, kdo si chce přijít zatrénovat. Může využít veškeré nářadí, které nabízí tréninková hala. Kurz navštěvují více pokročilí pro kondiční trénink a rozvoj dovedností pro danou disciplínu, ale i začátečníci s jasně zvoleným směrem. Tento kurz lektoři nevedou, pouze v hale dozorují a konzultují. Je tedy vhodný spíše pro samostatnější jedince. Kurz je možné navštěvovat pravidelně i jednorázově.

Po 19.30–21.30

3 700 Kč / semestr
5 000 Kč / rok
200 Kč / vstup (jednorázový)