Kurzy akrobacie

Nový cirkus všem!

Cirk La Putyka Studio je edukativní projekt našeho souboru, v rámci kterého organizujeme sportovní volnočasové aktivity pro děti a mládež, trénink a umělecký rozvoj mladých akrobatů, senior cirkus s centrem Elpida a v neposlední řadě pravidelné vzdělávání lektorů.


Kurzy pro veřejnost

Kurzy akrobacie pro veřejnost probíhají pravidelně jednou týdně v tréninkové hale Jatek78. Program je rozdělen do několika tříd podle věku účastníků (3–5, 5–8, 9–12, 13+), poslední lekce je pak open space, kdy je prostor otevřen všem a počítá se s jistou specializací a alespoň mírně pokročilou úrovní v konkrétní disciplíně. Kurzy probíhají od září do června a jsou rozděleny do dvou semestrů, zimního a letního. Hodiny jsou vedeny zkušenými lektory, z nichž více než polovina aktivně účinkuje v představeních souboru.

Jak se přihlásit

Pod galerií fotek najdete přehled jednotlivých kurzů. Pokud v některém z nich máme volné místo, na příslušné kartě uvidíte tlačítko "Přihlásit se". Pokud tlačítko chybí, znamená to, že je kapacita naplněna. Pro více informací pište na studio@laputyka.cz.

Všeobecné obchodní podmínky jsou k přečtení zde.

Ročník 2023/2024

Aktuální ročník je složen ze dvou semestrů, a to od 4. září 2023 do 24. června 2024. Lekce probíhají vždy v pondělí v uvedených časech (s výjimkou svátků). Otevřeli jsme celkem pět cirkusových tříd.

Zimní semestr: 4. 9. 2023 – 29. 1. 2024
Letní semestr: 5. 2. – 24. 6. 2024
Absolventské představení: Termín bude upřesněn

3–5 let

Cirkusová školička

V tomto kurzu učíme nejmenší děti základní pohybové dovednosti a zdolávání jednoduchých překážek formou hry a s pomocí cirkusových vzdělávacích technik.

Po 12.30–13.15 & 13.30–14.15

3 150 Kč / semestr

5–8 let

Základy gymnastiky a akrobacie formou hry

V tomto kurzu si děti osvojují základy gymnastiky a akrobacie. Hodiny jsou vedeny formou hry a jsou rozděleny na dvě části. První je věnována cvičení pro správné držení těla, rozvoji koordinace a obratnosti, druhá se soustředí na jednotlivé disciplíny, jako jsou žonglování, skoky na velké trampolíně a závěsná akrobacie na šálách.

Po 14.30–15.45

4 450 Kč / semestr

9–12 let

Pozemní a závěsná akrobacie, trampolína a žonglování

V tomto kurzu se děti více věnují jednotlivým cirkusovým disciplínám, jako jsou skoky na trampolíně, pozemní akrobacie, závěsná akrobacie a žonglování. Jde o ucelený soubor základních dovedností doplněný o skupinové cvičení pro rozvoj spolupráce v kolektivu nebo v menších skupinách.

Po 16.00–17.30

4 450 Kč / semestr

13+ let

Pozemní a závěsná akrobacie, trampolína, teeterboard a žonglování

Kurz pro mírně pokročilé se širokou škálou cirkusových disciplín pro jednotlivce i skupiny. V této třídě doplňujeme kategorie disciplín o náročnější techniky, například teeterboard, různé druhy závěsné akrobacie (lano, kruh, hrazda) nebo párovou akrobacii (acro yoga, hand to hand, icarian games).

Po 18.00–19.30

4 750 Kč / semestr