Finance

Hospodaření

Veřejné zdroje a profesionální výkon

Cirk La Putyka dávno není jen divadelní soubor. S každým dalším rokem existence rozvíjíme svoji působnost jak na poli uměleckém, tak edukativním.

S profesionalizací týmu souvisí i stále vyšší nároky na finanční zajištění. Lze však říci, že přestože bez podpory mnoha soukromých sponzorů i veřejných poskytovatelů dotací by naše činnost nemohla být tak rozsáhlá, závislost na veřejných dotacích se nám daří každoročně snižovat. Míra naší finanční soběstačnosti například v roce 2018 přesáhla 80 %. Hospodaření se zdravě strukturovanými rozpočty nám umožňuje zachovávat rovnováhu mezi tvůrčí svobodou a osvětovou a kulturně-společenskou veřejně prospěšnou aktivitou.

Je ale potřeba zdůraznit, že zejména naše zahraniční aktivity, prostřednictvím kterých reprezentujeme Českou republiku a českou novocirkusovou scénu, představují mimořádné produkční a finanční zatížení, které bychom bez grantové podpory nezvládli.

Společnost funguje na principu vícezdrojového financování. Dlouhodobě hospodaří s příjmy z vlastních zdrojů (prodej vstupenek na představení, vedlejší hospodářská činnost), s příjmy z grantových systémů Magistrátu hlavního města Prahy, grantových systémů Ministerstva kultury ČR, případně dalších veřejných zdrojů, a s příjmy od soukromých podnikatelských subjektů. Dlouhodobě tvoří příjmy z vlastní činnosti zhruba tři čtvrtě celkových příjmů společnosti, což dokládá finanční stabilitu, solidní potenciál projektů a organizační schopnosti realizačního týmu.

Podpořte nás!

Baví vás, co děláme? Podpořit nás můžete nejen návštěvou představení, ale i finančně – jednorázově, nebo pravidelně.

Chci podpořit